اجاره اسپیس فریم نمایشگاهی در مشهد

اسپیس فریم در مشهد

اسپیس فریم
اجاره اسپیس فریم در خراسان رضوی شهر مشهداسپیس فریم (Space Frame) به سازه فلزی با اشکال هندسی منظم گفته می شود که جهت برپایی غرفه های نمایشگاهی، تبلیغاتی و غیره…